режим генератора

Вплив відхилень напруги на асинхронні характеристики потужного асинхронізованого турбогенератора

Широке застосування мереж класів напруги 330 та 750 кВ з приєднанням до них потужних блоків атомних та теплових електростанцій в енергосистемі України створює ряд проблем із забезпеченням нормального режиму. Поперечна ємність таких повітряних ліній доволі значна через що в мережі виникають значні обсяги надлишків реактивної потужності. Це явище проявляє себе особливо в години зниження навантаження в енергосистемі помітними відхиленнями рівнів напруг у вузлах генерування у бік зростання.

Статичні характеристики потужного асинхронізованого турбогенератора в асинхронному режимі

Існуючий стан енергосистеми України характеризується широким використанням ліній електропересилання з класами напруги 330 та 750 кВ. Зарядна потужність таких повітряних ліній доволі значна, що генерує в мережу значні обсяги реактивної поту- жності, які проявляють себе особливо в години зниження навантаження в енергосистемі помітними зростаннями рівнів напруг. Надлишки реактивної потужності впливають на режими роботи регуляторів збудження синхронних генераторів звуженням їх робочого діапазону.