Статичні характеристики потужного асинхронізованого турбогенератора в асинхронному режимі

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська Політехніка»

Існуючий стан енергосистеми України характеризується широким використанням ліній електропересилання з класами напруги 330 та 750 кВ. Зарядна потужність таких повітряних ліній доволі значна, що генерує в мережу значні обсяги реактивної поту- жності, які проявляють себе особливо в години зниження навантаження в енергосистемі помітними зростаннями рівнів напруг. Надлишки реактивної потужності впливають на режими роботи регуляторів збудження синхронних генераторів звуженням їх робочого діапазону. За таких умов модернізація або реконструкція електростанцій повинна врахо- вувати можливість розв’язання цілого комплексу задач, що пов’язані з раціоналізацією витрати електроенергії та енергоресурсів, врахуванням зв’язку режимів електростанції з режимами споживачів електроенергії, що пов’язане з надлишками реактивної потуж- ності на шинах електростанцій залежно від ролі станції в енергосистемі, підвищенням надійності роботи обладнання станції, збільшенням станційної межі динамічної стійкос- ті, зниженням необхідного аварійного резерву енергосистеми тощо. В такому випадку набуває актуальності проблема застосування на електростанціях поряд з традиційними синхронними генераторами і асинхронізованих турбогенераторів, що підвищує надій- ність і якість роботи електростанції завдяки більшійефективності асинхронізованого генератора із забезпеченням стійкості і додатковим запасом щодо режиму споживання реактивної потужності.

Широке впровадження асинхронізованих турбогенераторів в енергосистемі Украї- ни може дозволити вирішити проблеми надлишкової реактивної потужності на шинах електростанцій в години зниження навантаження в енергосистемі за рахунок можливос- ті глибокого споживання надлишків асинхронізованими генераторами, що сприятиме стабілізації в допустимих межах рівнів напруг.

Додатково слід зазначити, що широке впровадження АСТГ дасть змогу вплинути на проблему звуження регулювального діапазону автоматичних регуляторів збудження синхронних генераторів, які в умовах надлишкової реактивної потужності вимушено переходять у режими роботи, що близькі до споживання реактивної потужності синхрон- ним генератором і обмежені дією захистів.

У роботі наведено результати розрахунків координат асинхронних режимів асинхронізованого турбогенератора на основі параметрів заступної схеми. Показано особливості координат асинхронних режимів — асинхронні характеристики асинхронізо- ваного турбогенератора потужністю 1000 МВт. Такі характеристики дозволяють розгля- дати можливість застосування асинхронного режиму потужного асинхронізованого генератора в умовах енергоблоку АЕС за умови розширення добового регулювального діапазону обладнання блоку.

  1. Zozulin Yu. V., Antonov O. E., Bychik V. M., Borychevskyj A. M., Kobzar K.O., Livshits O.L., Rakogon V. G., Rogovyi I. H., Khaimovich L. L., Cherednik V. I.. Creation of new types and modernization of existing turbogenerators for thermal power plants: [monograph] . Harkiv.: Collegium, 2011. 223 p. (Rus).
  2. Zdanovsky V. G., Minyaylo A. S., Krivyj V.V. Experience of operation of the asynchronous ASTG-200 turbogenerator. Power plants. 1993. No 1.p. 37–41.(Rus).
  3. Segeda M. S., Pokrovsky K. B., Mavrin O. I., Oliynyk V. P. Modeling of power bridge modes Ukraine – EU. Pratsi Instytutu Elektrodynamiky Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. Kyiv, 2010. No 52. 2019 p. 17–21 (Ukr). DOI: https://doi.org/10.15407/publishing2019.52.017.
  4. Pokrovskyi K., Muzychak A., Mavrin O., V. Olijnyk. Analysis of modes of asynchronized generator in extra-high voltage power grid.  Energy  Engineering  and  Control  Systems,  2019,  Vol.  5,  No.  2,  pp.  57–65. DOI: https://doi.org/10.23939/jeecs2019.02.057.
  5. Seheda M., Minyailo O., Pokrovskyy K. Limitations in the economic distribution of reactive power between the generators. Przeglad Elektrotechniczny. 2013. No 89(6). P.299-300. ISSN-0033-2013.
  6. Postnikov I. M., Asanbaev V. N., Fink A. F., Saratov W. A., Cheremisov I. Ya., Zozulin Yu. V., Karpman D. B. Investigation of parameters and characteristics of powerful asynchronous turbogenerators in asynchronous mode. [Preprint AN of Ukraine, Institute of electrodynamics; 399]. Kiev. 1984. 42 p. (Rus).
  7. Glushenkov R. S. Research of key aspects of introduction of a mode of daily regulation of capacity at the NPP of Ukraine. Technological audit and production reserves. № 2/1 (22), 2015, p. 18–26. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.41404.(Rus)