параметр розчинності

ФЕРОМАГНІТНІ ПОЛІМЕРНІ ДИСПЕРСІЇ НА ОСНОВІ МЕТАКРИЛОВИХ ЕСТЕРІВ. ВПЛИВ ПАРАМЕТРА РОЗЧИННОСТІ КОМПОЗИЦІЙ НА ЗАКОНОМІРНОСТІ ОДЕРЖАННЯ

Досліджено  вплив  параметра  розчинності  на  закономірності  одержання  полімерних дисперсій на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату та гліцидилметакрилату. Запро- поновано  метод  нуклеаційної  полімеризації  для  одержання  монодисперсних  сферичних матеріалів  мікронного  розміру.  Встановлено  вплив  природи  і  кількості  розчинника  на дисперсні  характеристики полімерних  частинок.  Здійснено  вибір  ефективного  дисперсного середовища  для  полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату  та  гліцидилметакрилату.