ФЕРОМАГНІТНІ ПОЛІМЕРНІ ДИСПЕРСІЇ НА ОСНОВІ МЕТАКРИЛОВИХ ЕСТЕРІВ. ВПЛИВ ПАРАМЕТРА РОЗЧИННОСТІ КОМПОЗИЦІЙ НА ЗАКОНОМІРНОСТІ ОДЕРЖАННЯ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Досліджено  вплив  параметра  розчинності  на  закономірності  одержання  полімерних дисперсій на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату та гліцидилметакрилату. Запро- поновано  метод  нуклеаційної  полімеризації  для  одержання  монодисперсних  сферичних матеріалів  мікронного  розміру.  Встановлено  вплив  природи  і  кількості  розчинника  на дисперсні  характеристики полімерних  частинок.  Здійснено  вибір  ефективного  дисперсного середовища  для  полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату  та  гліцидилметакрилату. Порівняльні  дослідження  полімеризації  мономерів  різної  гідрофільності  і  розчинності показали,  що  на  розмір  і  дисперсність  частинок  в  значній  мірі  впливає  гідрофобність мономеру.

1. Horák, D., Španová, A., Tvrdíková, J., & Rittich, B. (2011). Streptavidin-modified magnetic poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-glycidyl methacrylate) microspheres for selective isolation of bacterial DNA. European Polymer Journal, 47(5), 1090–1096. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2011.02.007.

2. Ober, C. K. (1990). Dispersion copolymerization in non-aqueous media. Makromolekulare Chemie. Macromolecular Symposia, 35-36(1), 87–104. doi: 10.1002/masy.19900350108.

3. Horak, D., Shapoval, P. (2000). Reactive poly(glycidyl methacrylate) microspheres prepared by dispersion polymerization. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 38(21), 3855–3863. doi: 10.1002/1099-0518(20001101)38:21<3855::aid-pola20>3.0.co;2-2.

4. Ober, C., Lok, K. (1987). Simulation of a particle formation stage in the dispersion copolymerization of styrene. Macromolecules, 20, 268-276.

5. Semenyuk, N. (2008). Osoblyvosti oderzhannya feromahnitnoho koloyida yak napovnyuvacha dlya polimetakrylatnykh dyspersiy. Visnyk NU “Lʹvivsʹka politekhnika”. “Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya. 374-377. [in Ukraine]

6. Horak, D. (1999). Effect of reaction parameters on the particle size in the dispersion polymerization of 2-hydroxyethyl methacrylate. Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 37(20), 3785–3792. doi: 10.1002/(sici)1099-0518(19991015)37:20<3785::aid-pola7>3.0.co;2-u.