імміграційна статистика

МІГРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: АНАЛІТИЧНІ ТА СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО МІГРАЦІЮ В УКРАЇНІ

Необхідність вироблення спільних управлінських рішень, націлених на керованість, передбачуваність та корисність міграційних процесів вимагає пізнання нового наукового напряму – міграційного менеджменту. Ефективний міграційний менеджмент призваний забезпечувати створення міцного фундаменту для стабілізації турбулентності сучасного світу.  Це досягається завдяки використанню потенціалу міграції для розвитку,  запобіганню її ризикам, зменшенню її негативних наслідків.