розвиток туристичних підприємств; інноваційний розвиток; ефективний менеджмент; інноваційний менеджмент; активність туристичних підприємств; сучасні концепції менеджменту

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Досліджено сучасні напрями розвитку підприємств у сфері туризму, серед яких важливі врахування викликів нового тисячоліття, особливостей ресурсовикористання, впровадження електронного бізнесу в туризмі, інвестиційного та інноваційного менеджменту, сучасних концепцій менеджменту. Автори зробили спробу узагальнити сучасні умови розвитку туризму в Україні та фактори впливу на розвиток сучасних туристичних підприємств, обґрунтувати певні заходи, що повинно сприяти покращенню ситуації у туризмі.