монетарна система; монетарна безпека; економічна безпека держави; загрози; монетарна сфера.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ МОНЕТАРНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

Визначено, класифіковано та проаналізовано загрози монетарної системи, що впливають на економічну безпеку держави. Для кращого розуміння проблеми та деталізації загроз автори згрупували загрози монетарної системи за напрямами (сферами) їх виникнення у такі групи: інституційні, грошово-кредитні, банківські та інвестиційні.