державно-приватне партнерство; дорожня галузь; соціальні ризики; дорожня інфраструктура.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОЇ КОНЦЕСІЇ

Визначаючи системність розвитку держави, науки, економіки і суспільства через призму пошуку альтернативних джерел інвестування у дорожню галузь, в статті автори обґрунтували соціальні ризики, які виникають у разі застосування сублімативної форми фінансування розвитку дорожньої галузі через запровадження принципів державноприватного партнерства. Інвестування бізнесом у дорожню галузь в Україні у сучасних умовах ризикове через недосконалість законодавства, низький розвиток технологій, що можливо подолати, запроваджуючи концесійні підходи у розвиток галузі.