ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОЇ КОНЦЕСІЇ

1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту

Визначаючи системність розвитку держави, науки, економіки і суспільства через призму пошуку альтернативних джерел інвестування у дорожню галузь, в статті автори обґрунтували соціальні ризики, які виникають у разі застосування сублімативної форми фінансування розвитку дорожньої галузі через запровадження принципів державноприватного партнерства. Інвестування бізнесом у дорожню галузь в Україні у сучасних умовах ризикове через недосконалість законодавства, низький розвиток технологій, що можливо подолати, запроваджуючи концесійні підходи у розвиток галузі. Досліджено також вплив державно-приватного партнерства на соціальні ризики і запропоновано напрями їх мінімізації. 

 1. А. Круглашов. Бернштейн (Bernstein) Едуард. (2011) Політична енциклопедія. редкол.: Ю. Левенець, Ю. Шаповал. Київ : Парламентське видавництво. С. 59-60.
 2. Вікарчук О.І. (2006) Концесія у трансформаційній економіці : автореф. дис. кан. деконом. наук: 08.01.01. Київ.19с.
 3. Кирилова Н.В. Міжнародні стратегії розвитку державно приватного партнерства в транспортній галузі. Available at: http://www.sworld.com.ua/index (дата звернення: 15.09.2020).
 4. Маковська Ю.А. (2013) Концесійні договори, майбутнє для будівництва автомобільних доріг України. Управління проектами, системний аналіз і логістика. К.НТУ. Вип. 11.C.86-94/
 5. Arata M. Innovative approaches to implement road infrastructure concession through Public-Private Partnership (PPP) initiatives: a case study. Available at:www.sciencedirect.com (дата звернення: 25.09.2020).
 6. Солодовнік О. О. (2017) Розвиток дорожнього господарства України у посткризовому періоді. Причорноморські економічні студії. Випуск 23. - С. 55-59. Available at: http://bses.in.ua/journals/2017/23_2017/12.pdf (дата звернення : 01.09.2020).
 7. Безуглий А. О., Печончик Т. І. (2014) Економічний механізм розподілу фінансових ресурсів на потреби дорожнього господарства як складова стратегії ефективного управління автомобільними дорогами загального користування. Дороги і мости. Вип. 14. -  С. 125-130. Available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dim_2014_14_19 (дата звернення : 25.09.2020)
 8. Білик О.І. (2020) Механізми регулювання та інструменти оцінювання соціальних ризиків: монографія. Львів: Видавництво «Растр -7». 394с.
 9. Van Wyk J. Managing social and political risk on toll road concession projects https://www.tollinfra.co.za/managing-social-and-political-risk-on-toll-road-concession-projects/ (дата звернення : 25.09.2020)
 10. Про концесію: Закон України. Верховна Рада України. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-IX#Text (дата звернення : 25.09.2020)
 11. Концесія: всі "за" і "проти" державно-приватного Available at:https://www.epravda.com.ua/publications/2020/03/5/657701/. (дата звернення : 30.09.2020)
 12. Гуренко М. (2014) Проблемні аспекти впровадження концесій в сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг в Україні . Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ. №1 (99). Available at : http:///Users/HP/Downloads/VKNU_Yur_2014_1_22%20(10).pdf (дата звернення : 30.09.2020)
 13. Євтушенко С. (2012) Концесійні договори перші кроки України та досвід Європи. Available at : http://investukraine.com/wp-content/uploads/2012/11/concession_SY.pdf (дата звернення : 25.09.2020)
 14. Досвід реалізації проектів будівництва та експлуатації автомобільних доріг на умовах концесії. Дорожня галузь України. 2012. №2. Available at: http://www.dorogy.com.ua/ukrarchive/item/2012/22012.html?field=field4 (дата звернення : 30.09.2020)
 15. Про автомобільні дороги: Закон України URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2862-15 (дата звернення : 30.09.2020)
 16. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»:Указ Президента України Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015(дата звернення : 30.09.2020)
 17. Про затвердження Стратегічного плану розвитку автомобільного транспорту та  дорожнього господарства на період до 2020 року: Наказ Міністерства інфраструктури України від 21 грудня 2015 року № 548 Available at : http://mtu.gov.ua/documents/358.html (дата звернення : 30.09.2020)