форфейтинг

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТРУМЕНТІВ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретичних і методичних положень, розробці практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення інноваційного розвитку малих підприємницьких структур в економіці України з застосуванням впливу фінансово-кредитних інструментів.