корені квадратного рівняння

Формули сум добутків послідовностей, зв’язаних з металічними середніми

У цій роботі досліджуються закономірності згортки послідовностей сум чисел Фібоначчі {Fn}, породжених металевими середніми, та суми добутків двох статистично незалежних послідовностей {Fi} та Jn=j∙sin(0.5π(n-j)). Показано, що відомі закриті форми сум для згортки  ... та добутків ... є подібними. Така увага до вивчення згортки двох послідовностей дискретних даних пов'язана із застосуванням цього методу для статистичної обробки сигналів.