споживання

Estimation of Labor Migration Impact on the Economy of Sending Country

This paper provides a theoretical framework for estimating the labor migration impact on the economy of sending country. The overall emigration impact includes two effects, which can be calculated separately, i.e., a departure effect and a remittances effect. The departure effect causes a negative impact on the economy by decreasing autonomous consumption. The remittances effect causes a positive impact by increasing disposable income and thus internal consumption and savings and imports. Calculations include the multiplier effect.

Логістична регресія як інструмент аналізування впливу переказів на економічне зростання

У статті досліджено вплив грошових переказів на економічне зростання в Україні, оскільки їх обсяг зростає щороку та досягнув близько 11% ВВП України, що у свою чергу може впливати на національну економіку. Аналіз літературних джерел продемонстрував, що вплив переказів на економіку може бути як позитивним, так і негативним залежно від макроекономічних параметрів. Оскільки Україна є країною з перехідною економікою результати дослідження може значно доповнити дану наукову дискусію.