Логістична регресія як інструмент аналізування впливу переказів на економічне зростання

2020;
: сс. 127 - 132
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджено вплив грошових переказів на економічне зростання в Україні, оскільки їх обсяг зростає щороку та досягнув близько 11% ВВП України, що у свою чергу може впливати на національну економіку. Аналіз літературних джерел продемонстрував, що вплив переказів на економіку може бути як позитивним, так і негативним залежно від макроекономічних параметрів. Оскільки Україна є країною з перехідною економікою результати дослідження може значно доповнити дану наукову дискусію. Через складнощі прогнозування конкретного рівня економічного зростання було застосовано логістичну регресію, яка демонструватиме лише ймовірність зростання економіки України. Її побудова була здійснена за допомогою оцінювання лінійної регресії методом МНК та оптимізацією її параметрів для досягнення найбільшої сумарної точності моделі. Обсяги споживання, експорту та імпорту були включені до логістичної моделі як змінні, які формують ВВП та є внутрішніми факторами, а перекази як зовнішня змінна. Відповідно, результати засвідчили наявність позитивного регресійного зв’язку між переказами та імпортом та зростанням ВВП, а кінцеве споживання та експорт навпаки. Діагностика моделі за допомого псевдо коефіцієнту детермінації засвідчила достатню для такого виду моделей адекватність на рівні 60%. Графічний тест підтвердив адекватність моделі. Для моделювання впливу зміни рівня переказів на економічне зростання України було збільшено та зменшено їх рівень до величини максимум одного стандартного відхилення: на 1, 2 та 3% відповідно. Таким чином лише зростання рівня переказів на 2% призводить до економічного зростання при всіх інших рівних умовах. У результаті регулювання, яке може призвести до зменшення рівня переказів може потенційно сприяти зменшенню величини економічного зростання економіки України через зростання частки тіньового сектору національної економіки, зменшення попиту на вітчизняні товари тощо. Перспективами даного дослідження є його розширення у напрямі вивчення механізму впливу переказів на ВВП України та інших факторів впливу як на перекази, так і на економічне зростання.

 1. Ale, S. A., Akter, R., and Islam, M. S. (2018). Remittance Inflow and GDP Growth: Evidence from Bangladesh, India and Pakistan. Asian Economic and Financial Review, 8(11), 1340.
 2. Alonso-Rodríguez, A. (2001). Logistic regression and world income distribution. International Advances in Economic Research, 7(2), 231-242.
 3. Barro, R. J. (2001). Human capital and growth. American economic review, 91(2), 12-17.
 4. Cramer, J.S., The Origins of Logistic Regression (December 2002). Tinbergen Institute Working Paper No. 2002-119/4, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=360300
 5. Duguleană, C. (2019). Analysing The Contributions Of Economic Growth Factors In Romania.Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. Series V, 12(2), 145-156.
 6. Hamberg, U., and Verständig, D. (2009). Applying logistic regression models on business cycle prediction. Unpublished master’s thesis, Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden). Retrieved from http://arc. hhs. se/download. aspx.
 7. Hassan, G. M., and Shakur, S. (2017). Nonlinear effects of remittances on per capita GDP growth in Bangladesh. Economies, 5(3), 25.
 8. Hussain, R., and Anjum, G. A. (2014). Worker’s remittances and GDP growth in Pakistan.International Journal of Economics and Financial Issues, 4(2), 376-381.
 9. Javid, M., Arif, U., and Qayyum, A. (2012). Impact of remittances on economic growth and poverty. Academic Research International, 2(1), 433.
 10. Kwasnicki, W. (2013). Logistic growth of the global economy and competitiveness of nations.Technological Forecasting and Social Change, 80(1), 50-76.
 11. Le Heron, E., and Yol, N. (2019). The macroeconomic effects of migrants’ remittances in Moldova: a stock—flow consistent model. European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention, 16(1), 31-54.
 12. Mankiw, N. G., Romer, D., and Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. The quarterly journal of economics, 107(2), 407-437.
 13. Meyer, D., and Shera, A. (2017). The impact of remittances on economic growth: An econometric model. EconomiA, 18(2), 147-155.
 14. Mincer, J. (1984). Human capital and economic growth. Economics of education review, 3(3), 195-205.
 15. Olubiyi, E. A. (2014). Trade, remittances and economic growth in Nigeria: Any causal relationship?. African Development Review, 26(2), 274-285.
 16. Pelinescu, E. (2015). The impact of human capital on economic growth. Procedia Economics and Finance, 22(1), 184-190.
 17. Pregibon, D. (1981). Logistic regression diagnostics. The Annals of Statistics, 9(4), 705-724.
 18. Rahman, M. (2009). Contributions of exports, FDI and expatriates’remittances to real GDP of Bangladesh, India, Pakistan and Sri Lanka. Southwestern Economic Review, 36, 141-153.
 19. Solow, R. M. (1988). Growth theory and after. The American Economic Review, 78(3), 307-317.
 20. Weil, D. (2013). Economic Growth, 3rd ed. Routlege.
 21. World Development Indicators (2020).World Bank. Retrieved from: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators