тлумачення норм права

Конструктивне тлумачення норм права у парадигмі правового конструктивізму

Розкрито питання про взаємозвязок конструктивістської парадигми з конструктивним тлумаченням норм права. Зясовано, що розуміється під конструктивним способом тлумачення норм права.

Соціологія правосуддя як напрям соціології права: окремі аспекти

У статті проаналізовано множинність підходів до розуміння поняття “правосуддя” з теоретико-правової, філософсько-правової та соціологічно-правової точок зору. Зазначається, що правосуддя та судочинство – не тотожні категорії, оскільки правосуддя є ширшим поняттям, аніж судочинство, і включає останнє. Водночас судочинство не завжди гарантує винесення правосудного рішення. Тому поняття правосуддя та судочинство – не тотожні, адже не будь-яке рішення суду є правосудним.