Конструктивне тлумачення норм права у парадигмі правового конструктивізму

2022;
: 71-76

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2...
Seredyuk V. "Constructive interpretation of legal norms in the paradigm of legal constructivism."

1
начальник територіального сервісного центру №8049 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві (філія ГСЦ МВС) кандидат юридичних наук, доцент ORCID 0000-0002-2423-4931

Розкрито питання про взаємозвязок конструктивістської парадигми з конструктивним тлумаченням норм права. Зясовано, що розуміється під конструктивним способом тлумачення норм права. У загальному значенні конструктивізм характеризується штучною побудовою (конструюванням) певних ідеально-духовних чи матеріально-предметних реалій або тлумачення таких реалій як штучно сконструйованих. Напрям конструктивізму набув науково-філософського та міжгалузевого значення в природничих та гуманітарних науках, набув поширення у філософії права та моралі.

На доктринальному рівні виокремлюють декілька напрямків конструктивізму: радикальний, який заперечує можливість пізнання об'єктивної реальності, редукованої до незліченних суб'єктивних реальностей людських свідомостей; ерлангенский, що апелює до об'єктивності мови та прагне подолати «наївне виявлення світу» через конструювання спеціальних мовних та наукових методик.

Зясовано, що конструктивне тлумачення норм права, правових символів пов'язане з конструюванням правової ідентичності. Механізм ідентифікації (легітимація) певних способів поведінки) включений у формування та інтерналізацію соціальних норм, зокрема й норм права. Легітимація здійснюється елітою відповідно до суспільних очікувань або під впливом інститутів громадянського суспільства.

З урахуванням запропонованої в юридичній науці стадійності конструювання правової реальності умовно зазначені етапи стосовно договірного регулювання дозволяють на етапі компаративістського аналізу генези договірного регулювання виявити фактори соціальної дійсності, що обумовлюють об'єктивний характер кооперації та комунікативної природи людини.

1. Rozemond N. (1998). Strafvorderlijke rechtsvinding. Deventer: Gouda Quint, 452 p.

2. Chestnov I. L. (2013). Konstruktivistskaja paradigma v istorikopravovoj nauke [Constructivist paradigm in historical and legal science]. Prava i svobody cheloveka i grazhdanina: teoreticheskie aspekty i juridicheskaja praktika. Moskva. pp. 62-93.

3. Dworkin R. (1986). Law’s Empire. Cambridge (Massachusetts)/London (England): Belknap Press of Harvard University Press, 484 p.

4. Burdonosova M. A. (2018). Rozvytok koncepcii' pravovogo konstruktyvizmu z metoju aktyvizacii' gromadjans'koi' pozycii' osoby [Development of the concept of legal constructivism in order to activate the civil position of a person]. Pravova real'nist' u transformacijnyh umovah rozvytku suchasnoi' derzhavy (28 ljutogo 2018 roku). URL: https://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_ content&view=article&id=1744%3A190118-13&catid=203%3A1-0218&Itemid= 252&lang=ru

5. Kelly G. A. (1963). Theory of Personality: The Psychology of Personal Constructs. New York: W.W. Norton and Company, 190 p.

6. Gajdulin O. O. (2021). Instytut interpretacii' (tlumachennja) v jevropejs'komu kontraktnomu pravi: teoretyko-cyvilistychni zasady [Institute of interpretation (interpretation) in European contract law: theoretical and civil principles]: dys. … dokt. juryd. nauk za spec.: 12.00.01, 12.00.03. Kyi'v,. 510 p.

7. Alexander G. S. (1985). Interpreting Legal Constructivism. Cornell L. Rev.  № 71. 249 p. URL: https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi? referer=https:/ /www.google.com/&httpsredir=1&article=4438&context=clr

8. Rogachev E. S. (2015). Juridicheskaja tehnika v dogovornoj rabote [Legal technique in contract work]. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. №7, pp. 89-92.

9.  Bodnar T.V., Dzera O.V. (red.), Kuznjecova N.S. (2008). Dogovirne pravo Ukrai'ny Zagal'na chastyna: navch. posib. [Contract law of Ukraine. General part: educ. man.]. K.: Jurinkom Inter,  896 p.

10. Shutak I. D. (2021). Jurydychna tehnika normatyvno-dogovirnoi' pravotvorchosti [Legal technique of regulatory and contractual law-making]. Naukovo-informacijnyj visnyk Ivano-Frankivs'kogo universytetu prava imeni Korolja Danyla Galyc'kogo: Zhurnal. Serija Pravo. Ivano-Frankivs'k: Redakcijno-vydavnychyj viddil Universytetu Korolja Danyla. №. 11 (23). pp. 55–64. DOI: 10.33098/2078- 6670.2021.11.23.55-64.

11. Bojko G. I., Shutak I. D. (2014). Ponjattja jurydychnoi' konstrukcii' jak zasobu strukturuvannja pravovoi' informacii' [The concept of legal construction as a means of structuring legal information]. Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu. Serija «Jurydychni nauky». Vyp. 3. T. 1. pp. 9–13.

12. Onyshhuk I. I. (2020). Pravova cyfrovizacija jak integral'nyj metod formalizacii' prava [Legal digitization as an integral method of formalization of law]. Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. №6. pp. 41–50. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2020.06.05