moving charges

Cила Лоренца у вихровому електричному полі

У наш час функції закону взаємодії рухомих на­ла­дованих тіл перебрала на себе цілковито теорія відносности, прикриваючись псевдогаслом про не­спро­можність перетворень Галілея. Усупереч цьому в статті адаптовано силу Лоренца на випадок рухо­мих ладунків у всеможливому діапазоні швидкостей у звиклих три вимір­ному Евклідовому просторі і часі. При цьому враховано скінченну швидкість поши­рення електричного поля і закон збереження елект­рич­ного ладуну.