межа кількісного визначення

Встановлення допустимих меж для вилуговуваних мікродомішок кісткових замінників на основі гідроксиапатиту та β-трикальцій фосфату

Розробка біоматеріалів, компонентів медичних виробів, готових медичних виробів, а також тривимірних друкованих та регенеративних лікарських засобів регулюється різноманітними міжнародними та національними стандартами та рекомендаціями. Нормативна база регламентує, в першу чергу, безпечне використання нових синтезованих матеріалів, які є складовою медичних виробів та контактують с біологічними рідинами та тканинними структурами організму людини.