двополюсник

ЗАСІБ ВИМІРЮВАННЯ ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ІМІТАНСУ

В роботі охарактеризовано проблеми реалізації диференційного методу оцінювання якості продукції з використанням імітансного методу. Реалізується диференційний метод контролю якості через порівняння параметрів імітансу контрольованого та еталонних зразків. Показано, що застосування традиційних вимірювачів CLR-параметрів ускладнює процес реалізації диференційного методу. Такі засоби не можуть безпосередньо вимірювати відносний показник якості. Практично всі моделі таких вимірювальних засобів через один вхідний пристрій вимірюють лише параметри одного об’єкта контролю.