ЗАСІБ ВИМІРЮВАННЯ ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ІМІТАНСУ

2020;
: pp. 33-36
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

В роботі охарактеризовано проблеми реалізації диференційного методу оцінювання якості продукції з використанням імітансного методу. Реалізується диференційний метод контролю якості через порівняння параметрів імітансу контрольованого та еталонних зразків. Показано, що застосування традиційних вимірювачів CLR-параметрів ускладнює процес реалізації диференційного методу. Такі засоби не можуть безпосередньо вимірювати відносний показник якості. Практично всі моделі таких вимірювальних засобів через один вхідний пристрій вимірюють лише параметри одного об’єкта контролю. Тим самим вони не пристосовані до безпосереднього вимірювання відносних показників якості. Авторами роботи запропоновано подавати стандартний зразок продукції значеннями кодо-керованої міри адмітансу. Отримують такі значення через вимірювання параметрів стандартного зразка продукції заданого рівня якості традиційним вимірювачем імітансу. Наведено структуру вимірювального засобу для безпосереднього вимірювання відносного показника якості. Здійснюється це порівнянням параметрів контрольованого об’єкта та електричного стандартного зразка у вигляді міри.  Це дає змогу будувати засоби контролю якості будь-якої продукції неелектричної природи. Подається контрольована продукція електричними параметрами імітансу з допомогою ємнісних первинних перетворювачів.  Безпосередня реалізація диференційного методу оцінювання якості дозволяє максимально спростити вимірювальний засіб та зменшити тривалість оцінювання якості продукції. Запропонована структура засобу дає змогу безпосередньо визначати відхилення відносного показника від одиниці. За отриманим значенням показника можна оперативно класифікувати продукцію за рівнями якості.

[1] O. Antoniuk, Y. Pokhodylo, V. Yuzva, “Analysis of immittance component measurement methods of non-electrical nature objects,” EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, Kharkiv, 2015, vol. 4, no. 9(76), p.4-9, 2015.

[2] S. Nelson, Dielectric Properties of Agricultural Materials and Their Applications. Academic Press, 2015.

[3] T. Bubela, P. Stolyarchuk, M. Mykyychuk, O. Basalkevych, “Admittance method application in the maintenance of eco monitoring information system for soil parameters,” in Proc. 6th IEEE International Conference “Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications”, Chech Republic, 2011, p.97-100. DOI: 10.1109/idaacs.2011.6072718

[4] V. Yatsuk, T. Bubela, Y. Pokhodylo, V. Yatsuk, R. Kochan, “Improvement of data acquisition systems for the measurement of physical-chemical environmental properties”,  in Proc. 9th IEEE International Conference “Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications”, Romania, 2017, p.41-46. DOI: 10.1109/idaacs.2017.8095046

[5] O. Stuart, “Historical development of grain moisture measurement and other food quality sensing through electrical properties”, Instrumentation and Measurement, no.19(1), p.169-174, 2016.

[6] J. Chilo, J. Pelegri-Sebastia, M. Cupane, T. Sogorb, “E-nose application to food industry production”, IEEE Instrumentation and Measurement Magazine, no.19(1), p.27-33, 2016. DOI: 10.1109/MIM.2016.7384957

[7] V. Melnyk, P. Borschov, V. Beliaev, O. Vasylenko, O. Lameko, O. Slitskiy, “Improvement generating of the test signals for determination of the impedance parameters in wide frequency range”, Sensor Electronics and Microsystem Technologies, no.17(2), p.60-72, 2020.

[8] Yu. Bratus, E. Budnicka. V. Karpenko., S. Makarenko, Yu. Smolyar, “Imitator of complex conductivity boxes”, Pat. 3685343/24-09 USSR, ul.10, 15.03.1986.

[9] A. Vdovin, V. Karpenko, V. Kohut, V. Kozmenko, S. Makarenko, M. Surdu, “Transformer impedance measure”, G01R 27/00, Pat. 1566301 USSR, bul. 19, 23.05.1990.

[10] Yu. Bratus, E. Budnicka, V. Karpenko, S. Makarenko, Yu. Smolyar, “Imitator of complex conductivity boxes”, Pat. 1218451 (USSR), Bul. 10, 15.03.1986.

[11] Yu. Bratus, E. Budnicka, V. Karpenko, Transformer reference measure construction, Elements and schemes of electro measurement units and systems, Kyiv, Naukova dumka publ. house, 1985.