фанфікшен; подкаст; фанворк; оріджинал; медіа

ФАНФІКШЕН ЯК АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕДІА: СУЧАСНІ КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ

Актуалізовані сучасні напрямки розвитку фанфікшену як медійної системи, що набула характеристик самоорганізації. Представлені три етапи розвитку наукових поглядів на становлення процесу колективного авторства: від наративної критики та виокремлення медійних ознак фандомів до осмислення фактів зворотного впливу фанфікшена на культуру та комунікаційні процеси.