ФАНФІКШЕН ЯК АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕДІА: СУЧАСНІ КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ

1
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
2
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Актуалізовані сучасні напрямки розвитку фанфікшену як медійної системи, що набула характеристик самоорганізації. Представлені три етапи розвитку наукових поглядів на становлення процесу колективного авторства: від наративної критики та виокремлення медійних ознак фандомів до осмислення фактів зворотного впливу фанфікшена на культуру та комунікаційні процеси. На прикладі розвитку сучасного фанфікшен-простору запропоновані до аналізу явища, що увиразнюють комунікативну природу фанфікшен-ком’юніті, а також мережевий характер її організації: створення подкастових систем; за логікою канонічних блокбастерних всесвітів розгортання складних багатосюжетних історій із залученням великої кількості учасників. Парадоксальні явища, що виникають у вказаній медійній системі — зростання оригінальних робіт, не пов’язаних з переосмисленням та втіленням альтернативних ліній канону, виникнення феномену пасивного споглядача — пояснено впливом розвитку загальних тенденцій культури та локальними національними практиками. Побічно вплив фанфікшен-діяльності представлено в різних проявах та тенденціях: явища вторинної, третинної комунікації, перетворення фанону на канонічні тексти для подальшого фікрайтерства, активний вихід фанів за межі замкнених ком’юніті та вплив на сучасні культурні практики. Приклади останнього проілюстровано в такий спосіб: використання фанфіків при написанні сценаріїв до серіалів; створення спіноф-продукції; урахування фанівських думок при розгортанні сюжетів серіалів та книг. Перспективність комунікаційних досліджень умотивована кількісним зростанням об’єкту дослідження та ускладненням сучасних методик його аналізу. Наявність суперечливих тенденцій та проявів проблематизує усталені наукові підходи, змушує звертатися до технічних підходів із використанням біг-дата методик.

 1. Banet-Weiser, S., Baym, N.K., Coppa, F., Gauntlett, D., Gray, J., Jenkins, H. & Shaw, A. (2014). Participations: Dialogues on the participatory promise of contemporary culture and politics – part 1: Creativity. International Journal of Communication, 8, pp. 1069-1088.
 2. Blakemore, E (2017, January 20). Fanfic as academic discipline. JSTOR Daily. Retrieved  20 November, 2020, from https://daily.jstor.org/fanfic-as-academic-discipline//
 3. Carvallo, A.,  Parra, D. (2020). Analyzing network effects on a fanfiction community. Computer Science, 2. Retrieved 20 November, 2020, from https://arxiv.org/abs/1909.02886v2.
 4. Couldry, N.,  Jenkins, H. (2014). Participations: Dialogues on the participatory promise of contemporary culture and politics. Introduction. International Journal of Communication, 8, pp. 1107-1112.
 5. Fannish Community. fanlore.org. Retrieved 20 November, 2020, from https://fanlore.org/wiki/Fannish_Community.
 6. Fathallah, J. (2017). Fanfiction and the author: how fanfic changes popular cultural texts. Amsterdam UP. 
 7.  Hills, M. (2017). From fan culture/Community to the fan world: possible pathways and ways of having done fandom. Palabra Clave, 20(4), pp. 856-883. DOI: 10.5294/pacla.2017.20.4.2.
 8. Jenkins, H. (1992). Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. New York: Routledge.
 9. Jenkins, H., Purushatma, R., Weigel, M., Clinton, K. & Robinson, A.J. (2009). Confronting the challenges of a participatory culture: media education for the 21st century. Cambridge: MIT Press. DOI: 10.7551/mitpress/8435.001.0001
 10. Jenkins, H., (2019). ‘Art Happens not in isolation, but in community’ The Collective literacies of media fandom. Cultural science journal, 11(1), pp.78–88. DOI: 10.5334/csci.125.
 11. Manente, K (2019, December 10). Why podfics, the audiobooks of fanfiction, deserve more appreciation. Retrieved 20 November, 2020, from https://www.syfy.com/syfywire/why-podfics-the-audiobooks-of-fanfiction-d....
 12. Soulmates. fanlore.org. Retrieved 20 November, 2020, from https://fanlore.org/wiki/Soulmates.
 13. Thomas, B. (2011). What is fanfiction and why are people saying such nice things about it?  Journal of Narrative Studies, 3, pp. 1-24. DOI:10.5250/storyworlds.3.2011.0001.
 14. Yin, K., Aragon, C., Evans, S. & Davis, K. (2017). Where no one has gone before: A meta-dataset of the world’s largest fanfiction repository. Proceedings of the ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '17), pp. 6106-6110. New York: ACM Press.