динамічна модель

Вплив опору повороту колеса на коливальні явища у приводі кермового керування електробуса з електромеханічним підсилювачем

Системи кермового керування з електромеханічним підсилювачем (ЕМП) є сучасним конструктивним рішенням, порівняно з гідравлічними та електрогідравлічними системами кермового керування. У приводах кермового керування сучасних тролейбусів та електробусів застосовують гідравлічні підсилювачі керма. Якщо у тролейбусах для приведення в рух гідравлічного насоса використовується електродвигун, що живиться від електромережі, то в електробусах джерелом електричного живлення є акумуляторні батареї.

Вплив інтенсивності розгону автомобіля на навантаженість елементів двомасового маховика і трансмісії

Сучасні високомоментні низькообертові двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ) генерують крутильні коливання близькі за частотою збурення до власних частот коливань ланок коробок передач (КП). Ефективне поглинання таких коливань вимагає нового конструктивного виконання демпфера крутильних коливань між ДВЗ і КП, що реалізовано у вигляді двомасового маховика (ДММ). Однією з головних причин виходу з ладу ДММ є руйнування його пружних ланок.

Вплив розташування в кузові автомобіля об’єкта транспортування на його вібронавантаженість

Запропоновано динамічну модель для дослідження впливу розташування об’єкта транспортування в кузові автомобіля на його вібронавантаженість при русі по одинарних перешкодах, дорозі з випадковим мікропрофілем та бездоріжжю. Наведені диференціальні рівняння та спосіб їх інтегрування у середовищі MATLAB Simulink. Отримані значення частот та амплітуд вертикальних коливань, віброприскорень об’єкта транспортування при різному розташуванні у кузові транспортного засобу.