стійкість

Адаптивний алгоритм формування математичної моделі газотранспортної системи

Розглядається задача знаходження режимних параметрів роботи газотранспортної системи, яка зводиться до розв’язання системи рівнянь у частинних похідних методом скінченних елементів. На стійкість знаходження розв’язку суттєво впливає крок за часовою координатою. Запропоновано адаптивний алгоритм зменшення впливу величини кроків на стійкість розв’язку. Крім цього, запропоновано алгоритм зменшення часу розв’язування режимних задач способом редагування технологічних схем – моделі структури системи транспортування газу.

Особливості розвитку першого рівня цифрової економіки України

Досліджено особливості розвитку ВЕД, що формують перший рівень цифрової економіки України, в 2012–2021 рр. До 2014 р. телекомунікації переважали інші ВЕД за обсягами реалізації послуг. З 2015 р. найвищі темпи зростання демонструє комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність, де кількість працівників зросла в 3,49 разу. Упродовж всього періоду витрати на одного працівника були най- вищими у сфері телекомунікацій. Починаючи з 2019 р. ці витрати були найнижчими у сфері комп’ютерного програмування, консультування та пов’язаної з ними діяльності.

BITING THE BULLET: THE CASE OF HOUSEHOLDS’ RESILIENCE TO WATER SUPPLY AND SANITATION DEFICIT IN NIGERIA

This study conceptually assesssed household resilience to water supply and sanitation deficit in Nigeria. It expressed water supply and sanitation situation in Nigeria in terms of historical background and organisation structure of water supply and sanitation and highlighted cases of water supply and sanitation across states and geopolitical zones to reflect the precarious water supply and sanitation condition in Nigeria.

Прогнозування параметрів мобільності жителів приміських зон

Потенційна мобільність, що відповідає вимогам населення щодо пересування, визначається відповідно до біологічних і соціальних потреб, соціально-економічних характеристик, виробничої необхідності та культурних потреб. Через багатофакторний характер і складність взаємозв’язків неможливо визначити потенційну мобільність методом простого розрахунку. Доцільність різних цільових переміщень, залежно від їх відстані, розцінюється сільським населенням по-різному.