дорожнє покриття

Дослідження нафтових бітумів за їх стійкістю до старіння

Досліджено особливості старіння дорожніх нафтових бітумів, одержаних різними способами. У якості зразків використано окиснений та залишковий бітуми, одержані з нафт українських родовищ. За зміною основних характеристик бітумів після 5-ти та 10-годин в тонкій плівці за температури 436 К, досліджено перетворення, що відбуваються у в’яжучому під час проходження в них процесів старіння. З допомогою методу інфрачервоної спектроскопії проаналізовано зміни, які відбуваютьсяпід час старіння в структурному складі в’яжучого.

Вплив інтенсивності транспортного потоку на шумове забруднення довкілля

Сучасне міське середовище з розвитком промисловості, зростання кількості транспортних засобів на дорогах та збільшення щільності забудов все більше негативно впливає на здоров’я і благополуччя населення міста. Серед чинників впливу навколишнього середовища є шумове забруднення, зокрема техногенний шум – небажані та шкідливі звуки, що створюються в результаті діяльності людини. На сьогодні шум є одним з найпоширеніших чинників забруднення серед усіх інших.