Вплив інтенсивності транспортного потоку на шумове забруднення довкілля

https://doi.org/10.23939/tt2021.01.039
Надіслано: Лютий 12, 2021
Прийнято: Квітень 09, 2021
1
Millhouse Logistics Inc
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

Сучасне міське середовище з розвитком промисловості, зростання кількості транспортних засобів на дорогах та збільшення щільності забудов все більше негативно впливає на здоров’я і благополуччя населення міста. Серед чинників впливу навколишнього середовища є шумове забруднення, зокрема техногенний шум – небажані та шкідливі звуки, що створюються в результаті діяльності людини. На сьогодні шум є одним з найпоширеніших чинників забруднення серед усіх інших. Найпоширенішим джерелом шумового забруднення є транспорт, зокрема легкові та вантажні автомобілі, автобуси, залізничний транспорт, літаки тощо. Негативним явищем транспортного шуму є те, що практично кожна людина у значній мірі зазнає його впливу. Часто це може супроводжуватися іншими шкідливими чинниками, наприклад, вібрацією. Згідно з науковими дослідженнями, шум може викликати роздратованість під постійним акустичним впливом. Як наслідок, відбуваються порушення сну, зниження розумової працездатності та розвиток стресу у людини. Транспортний шум створюється від роботи двигунів, тертя коліс об дорожнє покриття, гальмами та аеродинамічними особливостями транспортних засобів тощо. В загальному, рівень транспортного шуму залежить від таких основних показників як інтенсивність, швидкість та склад транспортного потоку. Тому, важливим завданням є дослідження автотранспортного шуму, його вимірювання, встановлення відповідних залежностей та подальша оцінка результатів. Знаючи рівень створюваного шуму транспортними засобами, можливі подальші заходи щодо його зниження, наприклад, перерозподіл руху транспортних потоків по вулично-дорожній мережі, обмеження швидкості руху, покращення якості дорожнього покриття, використання основних засобів зниження шумового забруднення, застосування шумозахисних пристроїв тощо. На основі цього можна знизити негативний вплив цього явища на організм людини та довкілля загалом.

1. Jacyna, M., Wasiak, M., Lewczuk, K., & Karoń, G. (2017). Noise and environmental pollution from transport: decisive problems in developing ecologically efficient transport systems. Journal of VibroengineeringVolume 19, Issue 7, 5639-5655. doi: 10.21595/jve.2017.19371 (in English) https://doi.org/10.21595/jve.2017.19371

2. Eze, I., Foraster, M., Schaffner, E., Vienneau, D., Héritier, H., Pieren, R., & et al. (2018). Transportation noise exposure, noise annoyance and respiratory health in adults: A repeated-measures study. Environment internationalVolume 121, 741-750. doi: 10.1016/j.envint.2018.10.006 (in English) https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.10.006

3. Koch, C. (2017). Hearing beyond the limit: Measurement, perception and impact of infrasound and ultrasonic noise. 12th ICBEN Congress on Noise as a Public Health Problem, Zurich. (in English)

4. Khan, J., Ketzel, M., Kakosimos, K., Sørensen, M., & Jensen, S. S. (2018). Road traffic air and noise pollution exposure assessment – A review of tools and techniques. Science of The Total EnvironmentVolume 634, 661-676. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.03.374 (in English) https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.374

5. Anees, M., Qasim, M., & Bashir, A. (2017). Physiological and physical impact of noise pollution on environment. Earth Science PakistanVolume 1(1), 08-11. doi: 10.26480/esp.01.2017.08.10 (in English) https://doi.org/10.26480/esp.01.2017.08.10

6. Morillas, J., Gozalo, G., González, D., Moraga, P., & Vílchez-Gómez, R. (2018). Noise pollution and urban planning. Current Pollution ReportsVolume 4(3), 208-219. doi: 10.1007/s40726-018-0095-7 (in English) https://doi.org/10.1007/s40726-018-0095-7

7. Mavrin, V., Makarova, I., & Prikhodko, A. (2018). Assessment of the influence of the noise level of road transport on the state of the environment. Transportation research procedia, Volume 36, 514-519. doi: 10.1016/j.trpro.2018.12.138 (in English) https://doi.org/10.1016/j.trpro.2018.12.138

8. Shevchenko Yu. (2016). Development of models for estimating and improving the efficiency of reducing traffic noise. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv (in Ukrainian).

9. Skorost avtomobylia i okruzhaiushchaia sreda. Chast 2. [Vehicle speed and environment. Part 2] Retrieved from: http://transspot.ru/2013/03/05/skorost-avtomobilya-i-okruzhayushhaya-sre... (in Russian)

10. Vázquez, V., & Paje, S. (2016). Study of the road surface properties that control the acoustic performance of a rubberised asphalt mixture. Applied AcousticsVolume 102, 33-39. doi: 10.1016/j.apacoust.2015.09.008 (in English) https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2015.09.008

11. Yang, W., Cai, M., & Luo, P. (2020). The calculation of road traffic noise spectrum based on the noise spectral characteristics of single vehicles. Applied AcousticsVolume 160, 107-128. doi: 10.1016/j.apacoust.2019.107128 (in English) https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2019.107128

12. Aletta, F., Brinchi, S., Carrese, S., Gemma, A., Guattari, C., Mannini, L., & Patella, S. M. (2020). Analysing urban traffic volumes and mapping noise emissions in Rome (Italy) in the context of containment measures for the COVID-19 disease. Noise MappingVolume 7(1), 114-122. doi: 10.1515/noise-2020-0010 (in English) https://doi.org/10.1515/noise-2020-0010

13. Okokon, E., Yli-Tuomi, T., Turunen, A., Taimisto, P., Pennanen, A., Vouitsis, I.,  & et al.  (2017). Particulates and noise exposure during bicycle, bus and car commuting: A study in three European cities. Environmental researchVolume 154, 181-189. doi: 10.1016/j.envres.2016.12.012 (in English) https://doi.org/10.1016/j.envres.2016.12.012

14. Shum. Terminy ta vyznachennia [Noise. Terms and definitions]. (1995). DSTU ISO 2325-93 from 01th January 1995. Kyiv: Derzhstandart Ukraine (in Ukrainian)

15. ARM «Akustyka» [APM “Acoustics”] Retrieved from: http://www.noiseview.ru/acoustic/about/ (in Russian)

16. Mateichyk V., Weigang G. & Yanovskyi V. (2016). Otsinka parametrychnoho zabrudnennia prydorozhnoho seredovyshcha miskymy transportnymy potokamy [Assessment of parametric environmental pollution of roadside by city traffic flow]. Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk “Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu” [The National Transport University Bulletin: A Scientific and Technical Journal], Volume 2, 141-150. (in Ukrainian)

17. Nastanova z rozrakhunku ta proektuvannia zakhystu vid shumu selbyshchnykh terytorii [Guidelines for the calculation and design of noise protection of residential areas]. (2014). DSTU ISO N B V.1.1-33: 2013 from 01th January 2014. Kyiv: Ministry of Regional Development (in Ukrainian)

18. ET-965 IN 1 Environment Meter. Retrieved from: https://www.szflus.com/products/et-965-in-1-environment-meter/ (in English)

19. Hrytsun O. (2019). Justification of rational regimes of traffic light control taking into account traffic flow characteristics and pedestrian behavior. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv: – Lviv Polytechnic National University (in Ukrainian).

20. Avtomobilni dorohy. Chastyna I. Proektuvannia. Chastyna II. Budivnytstvoennia [Automobile roads. Part I Design. Part II Construction]. (2015). DBN ISO V. 2.3-4: 2015 from 21th September 2015. Kyiv: Ministry of Regional Development (in Ukrainian)

21. Zakhyst terytorii budynkiv i sporud vid shumu [Protection of territories, buildings and structures from noise]. (2013). DBN ISO V.1.1-31:2013 from 01th June 2014. Kyiv: Ministry of Regional Development (in Ukrainian)