туризм; криза; пандемія COVID-19; аналіз; розвиток; реабілітація.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Проаналізовано вплив вірусного захворювання COVID-19 на індустрію туризму, на основі чого запропоновано заходи для підтримання та стимулювання її розвитку, а також частки туристичної галузі у валовому внутрішньому продукті різних країн світу за три роки. Узагальнено заходи, яких вживав уряд України під час пандемії для підтримки бізнесу, зокрема сфери послуг. Визначено, що під час пандемії, спричиненої COVID-19, саме туризм постраждав найбільше, зокрема через обмежувальні карантинні заходи, які запроваджують країни.