СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту організацій

Проаналізовано вплив вірусного захворювання COVID-19 на індустрію туризму, на основі чого запропоновано заходи для підтримання та стимулювання її розвитку, а також частки туристичної галузі у валовому внутрішньому продукті різних країн світу за три роки. Узагальнено заходи, яких вживав уряд України під час пандемії для підтримки бізнесу, зокрема сфери послуг. Визначено, що під час пандемії, спричиненої COVID-19, саме туризм постраждав найбільше, зокрема через обмежувальні карантинні заходи, які запроваджують країни. Розроблено й обгрунтовано заходи щодо підтримання і сприяння виходу туристичних підприємств із посткризи. Запропоновано новий напрям розвитку внутрішнього туристично-рекреаційного сектору з елементами реабілітаційних заходів після захворювання на коронавірус, що підтвердив правдивість гіпотези, яку сформулювали автори. 

1. Мальська М. П., Антонюк Н. В., Ганич Н. М. (2008). Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник. К.: Знання, 661 с.

2. Дубодєлова А. В., Кулиняк І. Я. Тенденції розвитку ресторанного господарства Львівщини. Актуальні проблеми економіки, № 10, С. 198–208.

3. Гальків Л. І., Галаз Л. В., Денбіцка Й. (2019). Теоретичні засади та інституційне середовище розвитку медичного туризму в системі чинників попередження втрат людського капіталу. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”, Вип. 4, С. 24–33.

4. Прокопишин-Рашкевич Л. М., Шадурська Б. О., Петрович Й. М. (2020). Індустрія туризму в Україні: перспективні напрями та виклики сучасності. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”, Т. 4, № 1, С. 72–82.

5. Непочатенко В. О. (2020). Covid-19 і туризм: аналіз ситуації та економічні шляхи виходу з кризи. Ефективна економіка, № 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8079 (дата звернення: 29.03.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.52 Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8079

6. Даниліна С.О., Коцюрубенко Г.М., Шикіна О.В. (2020) Фінансово-економічні наслідки пандемії для світової туристичної галузі. Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Вип. 52-1, С. 29– 34. DOI https://doi.org/10.32843/bses.52-4 Available at: http://bses.in.ua/journals/2020/52_1_2020/6.pdf

7. Бондаренко А. Г., Дугієнко Н. О (2020). Вплив пандемії Covid-19 на міжнародний туризм // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Вип. 3 (26), С. 3–7. DOI https://doi.org/10.32782/easterneurope.26-1 Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/ journal/26_2020/3.pdf

8. Haisheng Hu, Yang Yang, Jin Zhang Avoiding panic during pandemics: COVID-19 and tourism-related businesses. / Tourism Management. Available online 14 March 2021 https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104316 Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517721000352

9. Xin (Cathy) Jin, Mingya Qu, Jigang Bao (2019) Impact of crisis events on Chinese outbound tourist flow: A framework for post-events growth. Tourism Management. Available online 24 April 2019 Vol. 74, рр. 334–344. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.04.011. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517719300731#!

11. Інформаційна панель ВООЗ щодо COVID-19 Available at: https://covid19.who.int/ – Назва з екрана.

12. World Travel Tourism Council: Звіти про економічний вплив від COVID-19. Available at: https://wttc.org/Research/Economic-Impact. Назва з екрана.

13. KNOEMA: Дані Всесвітньої ради з питань подорожей і туризму. Available at: https://knoema.ru/ WTTC2019/world-travel-and-tourism-council-data. Назва з екрана.

14. KNOEMA: Показники світового розвитку. Available at: https://knoema.ru/WBWDI2019Jan/worlddevelopment-indicators-wdi. Назва з екрана.

15. UNWTO: Інформаційна панель даних про туризм. Available at: https://www.unwto.org/unwto-tourismdashboard.

16. International Monetary Fund: Звіт про фінансову стабільність. Available at: https://www.imf.org/en/ Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-2020 

17. IATA: Фінансовий моніторинг авіакомпаній. Available at: https://www.iata.org/en/iatarepository/publications/economic-reports/air.... Назва з екрана.

18. International Monetary Fund: ВІДПОВІДІ ПОЛІТИКИ НА COVID-19 Available at: https://www.imf. org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#U. Назва з екрана. UNWTO: міжнародний туризм та COVID-19. Available at: URL: https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19. Назва з екрана.

19. Державна служба статистики. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ на он-лайн екскурсію. Available at: https://vseosvita.ua/library/virtualna-ekskursia-muzeami-svitu-36663.html.

20. UNWTO: Барометр світового туризму cерпень / вересень 2020 року. Available at: . Назва з екрана.

21. UNWTO: Барометр світового туризму жовтень 2020. [UNWTO: Barometer of world tourism October 2020]. Retrieved from: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.6.