полімерна композиція

Деревинно-полімерний композит на основі стирену і тріетокси(вінілфенетил)силану

Сьогодні отримання екологічно чистих деревинних композиційних матеріалів є одним із головних завдань. Карбамідо-, феноло- і меламіноформальдегідні смоли, які використовують сьогодні, шкідливі для організму людини і мають тривалу дію. Тому заміна цих та інших смол безпечними в’яжучими речовинами є однією з головних проблем.

Полімерні композиційні матеріали триботехнічного призначення з високим рівнем фізико-механічних та теплофізичних властивостей

Розроблені полімерні композиційні матеріали (ПКМ) триботехнічного призначення з високим рівнем фізико-механічних та теплофізичних властивостей на основі ароматичного поліаміду та силікагелю. Визначені закономірності, які описують вплив вмісту наповнювача у ПКМ на коефіцієнт тертя, температуру на поверхні тертя та інтенсивність лінійного зношування пари тертя ПКМ-сталь. Встановлено, що оптимальним вмістом силікагелю у полімерній матриці є 10 % мас. Проведені дослідження морфології сталевої поверхні тертя після фрикційної взаємодії з ПКМ на основі ароматичного поліаміду і силікагелю.

Синтез та характеристика допованих полімерних плівок для нелінійного оптичного застосування

Одержані і досліджені полімерні нелінійно-оптичні (НЛО) матеріали на основі 3,7,3',4'-тетрагідроксифлавону і ДГЕБА у вигляді тонких плівок. Визначено, що залежність значень макроскопічних нелінійно-оптичних сприйнятливостей (χ(2)) допованих полімерних плівок від концентрації хромофору має екстремальний характер. Максимальне значення χ(2) становить 6,11 пм/В за концентрації допанту 20 % мас.