промотор

Модифікація каталітичної системи промислового процесу прямого хлорування етилену в 1,2-дихлоретан

Запропоновано новий механізм реакції прямого (адитивного) хлорування етилену з утворенням 1,2-дихлоретану в присутності каталізатора FeCl3, промотованого NaCl. Встановлено, що швидкість залежить від концентрації активної фази каталізатора і промотора, а також утворення комплексу Na[Fe(C2H4Cl)4], який є поверхневим інтермедіантом реакції. Обгрунтовано гетерогенно-гомогенний механізм процесу, згідно якого реакція починається на поверхні каталітичного комплексу і триває в розчині дихлоретану.

Електрохімічний синтез пероксиоцтової кислоти на Pt/PtO та PbO2 анодах

Вивчена кінетика анодних процесів на Pt/PtO та PbO2 анодах у водних розчинах оцтової кислоти. Встановлено, що додавання сульфатної кислоти має каталітичний ефект в електрохімічному синтезі пероксиоцтової кислоти. Обґрунтовано вибір промоторів утворення перокси-частинок. Виявлено, що I, Cl (вихід за струмом 1.2–1.5 %) частинки є найбільш ефективними для платинового аноду та I, F (вихід за струмом 0.50–0.55 %) – найбільш ефективні для диоксид свинцевого аноду.