полімеризація етилену

Характеристика каталізатора на основі біс(іміно)піридинового заліза для гетерогенної полімеризації етилену

Синтезовано та встановлено характеристики постметалоценових комплексів на основі біс(іміно)піридинового заліза (носій – кремнезем) з аміногрупами для полімеризації етилену. Виявлено, що взаємодія цих комплексів і метилалюмоксана приводить до утворення активних сполук при гетерогенній полімеризації етилену. Відсутність замісників у орто-положенні фенильних кілець поблизу металу не компенсується стеричними перешкодами на поверхні кремнезему, негативно впливаючи на каталітичну активність і молярну масу отриманого полімеру.