Характеристика каталізатора на основі біс(іміно)піридинового заліза для гетерогенної полімеризації етилену

2020;
: сс. 185 - 194
1
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Macromoléculas Eloisa Mano, IMA-UFRJ, Cidade Universitária. Av. Horácio Macedo
2
Instituto de Macromoléculas Professora Eloísa Mano, Universidade Federal do Rio de Janeiro (IMA/UFRJ). Centro de Tecnologia

Синтезовано та встановлено характеристики постметалоценових комплексів на основі біс(іміно)піридинового заліза (носій – кремнезем) з аміногрупами для полімеризації етилену. Виявлено, що взаємодія цих комплексів і метилалюмоксана приводить до утворення активних сполук при гетерогенній полімеризації етилену. Відсутність замісників у орто-положенні фенильних кілець поблизу металу не компенсується стеричними перешкодами на поверхні кремнезему, негативно впливаючи на каталітичну активність і молярну масу отриманого полімеру. Доведено, що каталізатор С1, з найбільш об'ємним лігандом, має найвищу каталітичну активність не тільки в гомогенній системі, але і в системах з носієм, внаслідок хімічного зв‘язку між функціоналізованим комплексом і поверхнею носія, що приводить до утворення поліетиленових частинок з хорошою морфологією, сферичною поверхнею, заповненими порами і зменшення насипної щільності порівняно з частинками, що утворюються за допомогою гомогенного каталізатора.

 1. Sturzel M., Mihan S., Mulhaupt R.: Chem. Rev., 2016, 116, 1398. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00310
 2. Zima A., Lyakin O., Ottenbacher R. et al.: ACS Catal, 2016, 7, 60. https://doi.org/10.1021/acscatal.6b02851
 3. Wang Z. et al.: Coordin. Chem. Rev, 2018, 363, 92. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2018.02.016
 4. Ma Z., Sun W., Zhu N. et al.: Polym. Int., 2002, 51, 349. https://doi.org/10.1002/pi.853
 5. Kim I., Han B., Ha C. et al.: Macromolecules, 2003, 36, 6689. https://doi.org/10.1021/ma0347060
 6. Beaufort L., Benvenuti F., Noels A.: J. Mol. Catal. A, 2006, 260, 215. https://doi.org/10.1016/j.molcata.2006.07.010
 7. Dos Santos J., Greco P., Stedile F., Dupont J.: J. Mol. Catal. A, 2000, 154, 103. https://doi.org/10.1016/S1381-1169(99)00393-3
 8. Comito R., Fritzsching K., Sundell B. et al.: J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 10232. https://doi.org/10.1021/jacs.6b05200
 9. Heurtefeu B. et al.: Prog. Polym. Sci., 2010, 36, 89. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2010.09.002
 10. Atiqullah M., Anantawaraskul S., Emwas A. et al.: Polym. Int., 2014, 63, 955. https://doi.org/10.1002/pi.4587
 11. Marques M., da Silva O., Coutinho A., Araujo A.: Polym. Bull., 2008, 61, 415. https://doi.org/10.1007/s00289-008-0965-z
 12. Copéret C., Allouche F., Chan K. et al.: Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 6398. https://doi.org/10.1002/anie.201702387
 13. Lee J., Yim J., Jeon J., Ko Y.: Catal. Today, 2012, 185, 175. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2011.12.003
 14. Cordeiro S., Pereira L., Simões M., Marques M.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 413.
 15. McKittrick M.: Single-site olefin polymerization catalysts via the molecular design of porous silica, PhD in Chemical and Biomolecular Engineering, Georgia Institute of Technology, 2005.
 16. Lee D., Yoon K., J. Mol. Catal. A: Chem. 2014, l386, 120. https://doi.org/10.1016/j.molcata.2014.01.015
 17. Lee D., Yoon K., Noh S.: Macromol. Rapid. Commun., 1997, 18, 639. https://doi.org/10.1002/marc.1997.030180510
 18. Britovsek G., Mastroianni S., Solan G. et al.: Chem. Eur. J., 2000, 6, 2221. https://doi.org/10.1002/1521-3765(20000616)6:12<2221::AID-CHEM2221>3.0.CO;2-U
 19. Severn J., Chadwick J.: Dalton Trans., 2013, 42, 8979. https://doi.org/10.1039/C3DT33098B
 20. Hammawa H., Wanke S.: J. Appl. Polym. Sci., 2007, 104, 514. https://doi.org/10.1002/app.25527
 21. Han W., Müller C., Vogt D. et al.: Macromol. Rapid. Commun. 2006, 27, 279. https://doi.org/10.1002/marc.200500701
 22. Zhang W., Ye J., Jiang B. et al.: Macromol. React. Eng., 2018, 12, 1700061. https://doi.org/10.1002/mren.201700061
 23. Yoshida-Hirahara M., Fujiwara S., Kurokawa H.: Mod. Res. Catal., 2017, 6, 100. https://doi.org/10.4236/mrc.2017.62008
 24. Bryliakov K., Semikolenova N., Zudin V. et al.: Catal. Commun., 2004, 5, 45. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2003.11.010