blanching

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ЦУКАТІВ З МОРКВИ

 Розроблено  енергоощадну  схему  виробництва  цукатів  з  моркви.  В  розробленій  схемі  впроваджено: промивання  сировини 1 %  розчином NaHCO3, зменшення витрати води на бланшування, зменшення витрати сиропу для насичення сировини цукром. Впроваджено нову технологію сушіння: цукат  сушать  у змінному  температурному  режимі,  а  саме: на початкових стадіях тепловим агентом температурою 70 0С, на завершальній стадії – тепло- вим агентом температурою 20 °С.