"розумний" будинок

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПРИХОВАНИХ ШАРІВ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Розроблено метод вибору оптимальної структури прихованих шарів штучної нейронної мережі (ШНМ), ідеєю якого є практичне застосування декількох внутрішніх структур ШНМ і розрахунку похибки роботи кожної структури прихованих шарів з використанням ідентичних наборів даних для навчання ШНМ, що виключає вплив специфіки даних у навчальній вибірці на результати роботи алгоритму.