фільтрація

Математичне моделювання та оптимізація сумісної роботи газосховищ

Розглянута проблема оптимізації сумісної роботи газосховищ у складі газотранспортної системи України. Поставлені задачі і запропоновано алгоритми їх розв’язування. Отримані попередні оцінки потенціалу оптимізації роботи газосховищ та факторів впливу на величину таких оцінок.

Моделювання процесу фільтрації рідини в неоднорідному пористому пласті з врахуванням електрокінетичного ефекту

Розглядається двофазне в’язко-пружне стохастично-неоднорідне середовище, яке моделює насичену рідиною проникливу гірську породу. Для цього середовища отримано рівняння фільтрації та формули для проникливості. На основі розв’язку рівняння фільтрації для безмежного середовища з однією свердловиною отримано потоки рідини та густину струму, викликаного електрокінетичним ефектом. Розраховане магнітне поле навколо свердловини, викликане цим струмом.

Покращення стиснення коду для мікроконтролерів ARM Cortex M за допомогою попередньої фільтрації

Протягом останніх десятиліть розмір коду уже не є обмеженням, за винятком малих вбудованих систем. ARM Cortex M – типова архітектура мікроконтролерів у таких системах. Запропоновано простий, але ефективний підхід для покращення стиснення коду алгоритмом загального призначення Deflate, оснований на попередній фільтрації двійкового коду Thumb2. Він перетворює перед стисненням інструкції BL (перехід зі збереженням адреси повернення), що вказують на ту саму ефективну адресу, і відновлює оригінальні коди операцій після декомпресії.

РОЗРОБЛЕННЯ БІОМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НА ПІДСТАВІ ФІЛЬТРАЦІЇ ATEB-ГАБОРОМ

Розроблено біометричні методів ідентифікації на підставі нових методів фільтрації. Встановлено, що системи біометричної ідентифікації потребують постійного вдосконалення, позаяк дуже часто працюють повільно і видають неточний результат. Для підвищення надійності розпізнавання біометричних зображень досліджено метод, який містить такі етапи: сегментацію, нормалізацію, оцінювання локальної орієнтації, локальне оцінювання, оцінювання частоти хребтів, реалізація фільтра Габора, бінаризація, потоншення.