розумний контракт

Децентралізований програмний сервіс смарт-контракту з використанням невзаємозамінних токенів блокчейну ETHEREUM

У роботі проаналізовано децентралізовані технології блокчейну Ethereum, за принципами яких запропоновано рішення децентралізованого програмного сервісу з використанням смарт- контракту, реалізованого на спеціалізованій мові програмування Solidity. Цей контракт виступає у якості одного з елементів сервер-клієнтського додатку і є серверною частиною для обробки методів взаємодії із блокчейном Ethereum. Методи містять набір різноманітних функцій, зокрема й для взаємодії із колекцією невзаємозамінних токенів.

Сервіс перевірки інформації про нерухомість з використанням технології blockchain

Блокчейн (blockchain — ланцюжок блоків) — технологія розподіленого реєстру обліку (Distributed Ledger Technology або DLT). Це комбінація компонентів, до яких належать: однорангові мережі peer-to-peer (P2P), розподілене зберігання даних, криптографія (гешування і шифрування із відкритим ключем). До популярних реалізацій технології блокчейн зараховують електронну валюту Bitcoin, за допомогою якої можна здійснювати транзакції переказу коштів із одного гаманця на інший. В роботі розглянуто технологію блокчейн та можливість її застосування для перевірки інформації про нерухомість.