Децентралізований програмний сервіс смарт-контракту з використанням невзаємозамінних токенів блокчейну ETHEREUM

2022;
: cc. 47 - 58
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

У роботі проаналізовано децентралізовані технології блокчейну Ethereum, за принципами яких запропоновано рішення децентралізованого програмного сервісу з використанням смарт- контракту, реалізованого на спеціалізованій мові програмування Solidity. Цей контракт виступає у якості одного з елементів сервер-клієнтського додатку і є серверною частиною для обробки методів взаємодії із блокчейном Ethereum. Методи містять набір різноманітних функцій, зокрема й для взаємодії із колекцією невзаємозамінних токенів. Метадані, які описують цифровий про- дукт (невзаємозамінні токени) напряму пов’язані із блокчейном та знаходяться на децентралі- зованому сховищі задля їх якомога більш надійного та довговічного існування. Блокчейн Ethereum окрім інструментів для розробки надає стабільну підтримку розробникам та корис- тувачам завдяки популярній парадигмі децентралізації, а актуальність та постійний розвиток технологій ведуть до зацікавленості користувачів у продуктах, створених на їхній основі. Невзаємозамінні токени можна використовувати у якості криптовалютної одиниці, а сам децент- ралізований додаток – як платформу для збору коштів задля певної мети.

Досліджено методи створення децентралізованих програмних сервісів з використанням смарт-контрактів невзаємозамінних токенів. Обґрунтовано вибір основних вузлів децентра- лізованого додатку. Запропоновано деталізовану функціональну схему роботи базових методів смарт-контракту разом зі схемою, яка описує всі функціональні вузли децентралізованого до- датку загалом. Також продемонстровано результати взаємодії клієнтської частини програмного сервісу зі смарт-контрактом блокчейну Ethereum.

  1. Wang Q. Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges / Qin Wang, Rujia Li, Qi Wang, Shiping Chen // CSIRO Data61. 2021. P. 1–8. DOI: /10.48550/arXiv.2105.07447 (accessed: 22 September 2022).
  2. Wu K. Empirical Study of Blockchain-based Decentralized Applications / Kaidong Wu // Key Lab of High- Confidence Software Technology, MoE. 2019. P. 3–4. DOI: /10.48550/arXiv.1902.04969 (accessed: 22 September 2022).
  3. Andreas M. Antonopoulos Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps/ Andreas M. Antonopoulos, Dr. Gavin Wood. 2018. Pp. 127–128, 268–269. URL: https://dl.ebooksworld.ir/motoman/Mastering_ Ethereum_Andreas.M.Antonopoulos.www.EBooksWorld.ir.pdf (accessed: 22 September 2022). (accessed: 22 September 2022).
  4. Mota M. Ethereum Development With Go / Miguel Mota // 2021. P. 4. URL: https://goethereumbook. org/ethereum-development-with-go.pdf (accessed: 22 September 2022).
  5. Laurent A. Transaction fees optimization in the Ethereum blockchain / Arnaud Laurent, Luce Brotcorne, Bernard Fortz // Blockchain: Research and Applications. 2022. № 3. P. 2–3. DOI: /10.1016/j.bcra.2022.100074 (accessed: 22 September 2022).
  6. Remix IDE Documentation. [Electronic resource]. – URL: https://remixide.readthedocs.io/en/latest/ (accessed: 22 September 2022).
  7. Daniel E.  IPFS and Friends: A Qualitative Comparison of Next Generation Peer-to-Peer Data Networks / Erik  Daniel,  Florian  Tschorsch//  IEEE  Communications  Surveys  &  Tutorials.  2022.  №  24.  P.  5.                   DOI: /10.21203/rs.3.rs-951089/v1 (accessed: 22 September 2022).
  8. MetaMask.   [Electronic   resource].   –   URL:   https://en.wikipedia.org/wiki/MetaMask      (accessed:   22 September 2022).
  9. Infura API Documentation. [Electronic resource].  –  URL: https://docs.infura.io/infura/networks/ethereum (accessed: 22 September 2022).