шифрування даних

Потокова модифікація алгоритму RSA з використанням проективних та афінних перетворень для деяких класів зображень

На основі алгоритму RSA як найбільш вживаного промислового стандарту шифрування даних запропоновано модифікації з використанням проективних відо- бражень та афінних перетворень для шифрування зображень, що дають змогу строго виділяти контури.

Based on the algorithm of RSA, as the most common industry standard data encryption, proposed modifications using projective mappings and affine transformation for image encryption, allowing strictly allocate paths.

Розроблення мобільних засобів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі

Сформовано вимоги, вибрано метод і розглянуто основні етапи розроблення мобільних засобів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі. Показано, що розроблення мобільних засобів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі з високою ефективністю використання обладнання зво- диться до мінімізації апаратних затрат із забезпеченням множини вимог, характеристик і обме- жень.