Потокова модифікація алгоритму RSA з використанням проективних та афінних перетворень для деяких класів зображень

2011;
: cc. 35 - 40
Authors: 

Ю.Ю Рашкевич, А.М. Ковальчук, Д. Д. Пелешко, М.Л. Навитка

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

На основі алгоритму RSA як найбільш вживаного промислового стандарту шифрування даних запропоновано модифікації з використанням проективних відо- бражень та афінних перетворень для шифрування зображень, що дають змогу строго виділяти контури.

Based on the algorithm of RSA, as the most common industry standard data encryption, proposed modifications using projective mappings and affine transformation for image encryption, allowing strictly allocate paths.

  1. Шнайдер Б. Прикладная криптография. – М.: Триумф, 2003. – 816 с.
  2. Рашкевич Ю., Ковальчук А., Пелешко Д. Проективні відображення першого порядку в шифруванні і дешифруванні зображень з елементами алгоритму RSA // Технічні вісті. – 2009/№1(29), 2(30). – С. 41 – 44.
  3. Рашкевич Ю.М., Ковальчук А.М., Пелешко Д.Д. Афінні перетворення в модифікаціях алгоритму RSA шифрування зображень. – Львів: ААЕКС, 2009/№2.
  4. Рашкевич Ю.М., Пелешко Д.Д., Ковальчук А.М., Пелешко М.З. Модифікація алгоритму RSA для деяких класів зображень // Технічні вісті. – 2008/1(27), 2(28). – С. 59 – 62.