скалярний добуток

Реалізація нейронного елемента на основі попередніх обчислень

Розроблено вертикально-паралельні алгоритми та базову структуру пристрою для обчислення скалярного добутку на основі попередніх обчислень, оцінено затрати обладнання на його реалізацію, запропоновано структуру пристрою для обчислення передатної функції.

Vertical-parallel algorithms and basic structure of the device to calculate the scalar product on the basis of previous calculations have been developed, valuations of hardware expenditure for its implementation has been carried out, structure of the device to calculate the transfer function has been proposed.

Розроблення мобільних засобів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі

Сформовано вимоги, вибрано метод і розглянуто основні етапи розроблення мобільних засобів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі. Показано, що розроблення мобільних засобів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі з високою ефективністю використання обладнання зво- диться до мінімізації апаратних затрат із забезпеченням множини вимог, характеристик і обме- жень.