the finite speed of electric field pro¬pa¬gation

Радіальний компонент сили вихрового eлектричного поля

У статті одержані диференціальні рівняння руху електрично наладованих тіл у нерівномірному вих.­ровому електричному полі у всеможливому діапазоні швидкостей. У силовій взаємодії на додачу до двох компонентів – кулонівської і лоренцової сил – за­діяно третій компонент досі невідомої сили. Цей ком­понент, як виявилося, відіграє вирішальну роль у динаміці руху. Рівняння записані у звиклому 3D Евк­лідовому просторі і фізичному часі. При цьому вра­ховано скінчену швидкість поширення елект­ричного поля і закон збереження електричного ла­дун­ку.