Радіальний компонент сили вихрового eлектричного поля

Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті одержані диференціальні рівняння руху електрично наладованих тіл у нерівномірному вих.­ровому електричному полі у всеможливому діапазоні швидкостей. У силовій взаємодії на додачу до двох компонентів – кулонівської і лоренцової сил – за­діяно третій компонент досі невідомої сили. Цей ком­понент, як виявилося, відіграє вирішальну роль у динаміці руху. Рівняння записані у звиклому 3D Евк­лідовому просторі і фізичному часі. При цьому вра­ховано скінчену швидкість поширення елект­ричного поля і закон збереження електричного ла­дун­ку. На цій підставі просимульовано траєкторію руху елект­рона в нерівномірному електричному полі, зґене­рованому позитивно наладованим сферичним ті­лом. Дано фізичну інтерпретацію одержаним мате­матич­ним результатам, представленим у векторній і ко­ординатній формах. Приклади симуляції додаються.

 1. V.Tchaban, Lorenz Force of Vortex Electric Field. – Computational Problems of Electrical Engineering, vol. 11, no 2, pp. 33–36, 2020.
 2. K. S. Demirchan Movable charge in four-dimen–sional space according to Maxwell and Einstein. – М.: Komtekh-Print, 2008. (Russian)
 3. G. Ivchenkov, “Force interaction of moving charges with each other and with the fields "Relativistic" Coulomb's law”. http://new-idea.kulichki.net/ pubfiles/151026192403. pdf. (Russian).
 4. A.Poincare, On Science (translated from Frans.), Moscow: Science, 1983. (Russian).
 5. S. Karavashkin, “On the curvature of space-time”. Selfie Proceedings, 2017.
 6. V. Tchaban, Panta Rhei, Lviv: “Space M”, p.118, 2020.
 7. V. Tchaban, “Dynamic of Motion of Electron in Electrical Field”, Meassuring, Equipment and Metrology, vol. 81, no. 2, , pp. 39-42, 2020.
  https://doi.org/10.23939/istcmtm2020.02.039
 8. V.Tchaban, On some Joint Lavs of the Field of Gravity- and Electrometry. – Measuring, Equip-ment and Metrology, vol. 81, no. 3, 2020, pp. 37–40.
  https://doi.org/10.23939/istcmtm2020.03.037
 9. V.Tchaban, Сombined equations of electric and gravitational fields. – Technical news, 2020/1(51), 2(52), pp. 9–15.
  https://doi.org/10.1145/3406678.3406684