sacral complex

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК САКРАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ЯК ФОРПОСТІВ ОБОРОНИ

В статті проаналізовано формування та розвиток сакральних
комплексів як форпостів оборони. Розглянуто тип сакральних споруд, який є
характерним для тогочасних суспільних відносин на землях історичної Волині в період
ХV–ХVI стт. Досліджено розташування монастирів-фортець на стратегічно
вигідному місці. Виявлено особливості вибори місця для будівництва сакральних
комплексів як форпостів оборони. Встановлено тенденцію поступового переходу від
нерегулярного планування оборонного ансамблю до регулярного. З’ясовано вимоги щодо