ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК САКРАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ЯК ФОРПОСТІВ ОБОРОНИ

Автори:
1
Associate Professor of the Interior Design Department, Faculty of Building, Architecture and Design, National Aviation University (NAU), Kyiv

В статті проаналізовано формування та розвиток сакральних
комплексів як форпостів оборони. Розглянуто тип сакральних споруд, який є
характерним для тогочасних суспільних відносин на землях історичної Волині в період
ХV–ХVI стт. Досліджено розташування монастирів-фортець на стратегічно
вигідному місці. Виявлено особливості вибори місця для будівництва сакральних
комплексів як форпостів оборони. Встановлено тенденцію поступового переходу від
нерегулярного планування оборонного ансамблю до регулярного. З’ясовано вимоги щодо
модернізації сакральних комплексів з метою їх включення в оборонну систему.
Виявлено закономірності формування об’ємно-просторової структури монастирів–
фортець та окремих сакральних об’єктів пристосованих до оборони.

Буравченко С. Чижевський О., 2003. Пам'ятки архітектури – Острозький і Дубенський
замки, монастир-фортеця у Межирічі, тараканівський форт, меморіал "Козацькі могили" -
архітектурне відображення драматичних подій в історії Волині. Особняк. – №3. – c. 17-29
Вечерський В.В., 2002. Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України. – К.: НДІТІАМ,
–592 с.
Вечерський В.В., 2008. Українські монастирі. – К., 2008. – 400 с.
Водотика О., 2004. Архітектурно-типологічні основи формування православних храмів
України (на прикладі Центрального регіону): Дис. ...канд. архітектури: 18.00.02 – К.: – КНУБА.
–156 с.
Гнатюк Л., 2020. Протиріччя у формуванні художнього образу сакрального простору в
архітектурі ХХ століття. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.–техн. зб.
Вип.56. – К.: – КНУБА.– c.107–110. DOI: 10.32347/2077-3455.2020.56.17-31
Gnatiuk L. Terletska M., 2017. Aesthetics shaping sacred space. Theory and practiсe of design.
Collection of scientific papers. – Issue 11. Technical aesthetics. – К.: NAY. – с. 42–56.
DOI: 10.18372/2415-8151.11.11874
Гнатюк Л., 2010. Архітектурно-просторова організація сакральних комплексів історичної
Волині. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури. 18.00.01. – К.:
рукопис. – 160 с.
Годованюк О.М., 2004. Монастирі та храми Волині. – К.: Техніка, 2004. – 176 с.
Криворучко Ю., 1997. Сакральна архітектура як об’єкт містобудівної діяльності. Сучасні
проблеми архітектури та містобудування: наук.-тех. збірка. Вип. 3. –К.: –КНУБА. – c. 151-165.
Криворучко Ю., 2016. Досвід та тенденції формування сакральних місць та об’єктів у
структурі міст і територій України. Досвід та перспективи розвитку міст України. Законодавча
та нормативна база містобудування. № 30. – c. 119-132.
Куцевич В.В., 2000. Міське середовище і релігійна культура. Сучасні проблеми
архітектури та містобудування: Наук.–техн. зб. Вип.7. – К.: – КНУБА.– c.107–110.
Лесик О.О., 2000. Історико–мистецькі особливості храмової архітектури Волині XVII–
XVIII століття. Дисертація на здобуття вченого ступеня канд. архітектури.– К.: рукопис. –
197 с.
Логвин Г.Н., 1948. Архітектурний комплекс в Зимно. Дисертація на здобуття вченого
ступеня канд. архітектури. – К.: рукопис. – 137 с.
Ричков П.А., Луц В.Д., 2004. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острожських. – К.:
Техніка. – 192 с.