historical centre

ФОРТИФІКАЦІЙНІ ОБ’ЄКТИ ТА РОЗВИТОК ВУЛИЧНОЇ МЕРЕЖІ ІСТОРИЧНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ЧЕРНІВЦІВ У XVIII –XX СТ

Формування та розвиток центральної частини Чернівців - тривалий
особливий історичний процес. Поселення, що виникло в XIV столітті, зазнало
серйозних перетворень міської струткури, що відбувалися протягом XVIII-XX
століть. Ці перетворення слугували важливим чинником постійного творення
оновленого плану міста, зміни його структурного районування і ця тенденція діє
досі. Історичний центр міста протягом тривалого часу змінював свою
структуру, розміри, функціональну організацію. Метою дослідження є вивчення