ФОРТИФІКАЦІЙНІ ОБ’ЄКТИ ТА РОЗВИТОК ВУЛИЧНОЇ МЕРЕЖІ ІСТОРИЧНОЇ ЧАСТИНИ МІСТА ЧЕРНІВЦІВ У XVIII –XX СТ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
L’viv Polytechnic National University

Формування та розвиток центральної частини Чернівців - тривалий
особливий історичний процес. Поселення, що виникло в XIV столітті, зазнало
серйозних перетворень міської струткури, що відбувалися протягом XVIII-XX
століть. Ці перетворення слугували важливим чинником постійного творення
оновленого плану міста, зміни його структурного районування і ця тенденція діє
досі. Історичний центр міста протягом тривалого часу змінював свою
структуру, розміри, функціональну організацію. Метою дослідження є вивчення
та порівняння основних параметрів та характеристик міста на певних
історичних етапах шляхом аналізу розвитку його транспортної мережі. Ще
однією метою було виявити наявність фортифікаційних об’єктів, які мусіли
існувати на ранніх етапах розвитку міста. Методика дослідження базувалася на
огляді та аналізі наявних історичних картографічних матеріалів та вивчення
розвитку вуличної мережі в історичній частині міста наприкінці XVIII - XX
століть. У статті висвітлено фактори, які відіграли важливу роль у формуванні
та розвитку центру міста Чернівці, зокрема, зміцнення та розширення
економічних зв’язків. Згідно з висновками, відкриття нових торгових шляхів
стало вирішальним фактором, який вплинув на розвиток Чернівців, визначив
структуру міста та напрямки головних вулиць. Інші важливі фактори
включають природні умови та місцевий рельєф, соціально-економічний та
адміністративний вплив. Дослідження показали, що історичний центр Чернівців
розвивася екстенсивно, еволюціонував відповідно до правил та традицій кожного
попереднього періоду. Планувальна структура різночасових районів центру
демонструє традиційні форми будовництва характерні для кожного з періодів.
Аналіз картографічних матеріалів та історичних джерел дозволяє
охарактеризувати основні принципи розвитку міста. Етапи розростання
вуличної мережі та площ, а також тенденції планування житлових кварталів
дають можливість оцінити їх характер, масштаби та розміри. Історичні
топографічні карти дозволили нам розробити порівняльні схеми розвитку міст
та еволюції меж міста протягом досліджуваного періоду. Центр міста
поступово рухався до нових районів у південно-західному напрямку. Ця
особливість розвитку міста забезпечує важливі матеріали для вивчення міста
та його спадкоємного розвитку. Ця робота може бути спрямована в першу чергу
на вивчення містобудівної структури, ліній оборони, громадських просторів
тощо. Місто розвивалось екстенсивно, розсуваючи межі центру міста,
створюючи нові паралельні міські комплекси з новими центральними площами.
Найскладнішим завданням для вчених сьогодні є локалізація цих меж для різних
етапів.
Наступним складним завданням є з’ясування старих систем оборони, що
існували в різних частинах міста в минулому. Повністю невирішеним питанням
є те, як оборонні комплекси впливали на розвиток планувальної структури
середмістя та передмість. Дослідження дозволило висвітлити передумови
великих міських перетворень в історичній частині Чернівців у XVIII - XX
століттях.

Балух, 2017. Балух О. Буковина під час стабілізації воєнно-політичної ситуації у молдавській
державі (1621 - 1650 рр.). 2017 [online] Avialiable at: https://zenodo.org/record/400754#.YB5vu3czbUI
[Accessed 2 October 2020]
Балух, 2014. Балух О. В. Буковина у складі молдавської держави у 1563-1600 рр.: воєнно-
політичний аспект [в] Сумська старовина. №XLIII-XLIV. 2014. с. 14-27 [online] Avialiable at:
https://shron1.chtyvo.org.ua/Balukh_Oleksii/Bukovyna_u_skladi_Moldavskoi...
1563_rr.pdf [Accessed 2 October 2020]
Ботушанський, 2009. Ботушанський, М. В., ред., 2009. Чернівці: Історія і сучасність (Ювілейне
видання до 600 – річчя першої писемної згадки про місто). Чернівці: Зелена Буковина.
Вечерський, 2008. Вечерський, В. В., ред., 2008. Історико – містобудівні дослідження
Чернівців. Київ: 2008.
Енциклопедія, 2013. Чернівці [в] Енциклопедія історії України, Київ, Наукова думка, 2013, т.
10, с. 505 [online] Avialiable at: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1359-9/978-966-00-1359-9.pdf
[Accessed 10 October 2020].
Кайндль, 2005. Кайндль, Р. Ф. Історія Чернівців від найдавніших часів до сьогодення. Переклад
з німецької В. Ю. Іванюк. Чернівці: Зелена Буковина, 2005.
Колосок, 2003. Колосок, Б. Містобудівна спадщина Чернівців. Архітектурна спадщина
Чернівців австрійської доби. (матеріали конференції 1 – 4 жовтня 2001 р). Чернівці: Золоті литаври,
2003.
Могитич , 2003. Могитич, Р. Містобудівний розвиток Чернівців у XIV-XIX ст. Шляхи охорони
урбаністичного середовища міста. Архітектурна спадщина Чернівців австрійської доби. (матеріали
конференції 1 – 4 жовтня2001 р). Чернівці: Золоті литаври, 2003.
Тимощук, 1968. Тимощук Б. Дорогами предків. Ужгород, 1968.
Чернівці. 2019. [online] Avialiable at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%
D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96 [Accessed 1 October 2020]
Bauer, 1769. Bauer F. Carte de la Moldavie pour server á l`histoire militarede la querre entre les
Russes et les Turcs. Amsterdam, inter 1769-1771. [online] Avialiable at: https://polona.pl/item/carte-de-lamoldavie-
pour-servir-a-l-histoire-militaire-de-la-guerre-entre-les-russes-et,NDU2MjU1OTk/ [Accessed 1
October 2020]
Bukowina, 1773. Distrikt Bukowina (1773–1776) - First Military Survey [online] Avialiable at:
<https://mapire.eu/en/map/firstsurvey-bukovina-2/?layers=140&bbox=2866627> [Accessed 1 October
2020]
Bukowina, 1776. Distrikt Bukowina (1773–1776) - First Military Survey. Austrian War Archive,
Vienna. [B IX a 432] [online] Avialiable at: https://mapire.eu/en/map/firstsurvey-bukovina-
2/?bbox=2866711.4052038062%2C6090672.0765940165%2C2890710.6904279124%2C6098333.460544
25 [Accessed 1 October 2020]
Czernowitz, 1823. Map of the city of Czernovitz, 1823. Austrian War Archive, Vienna. GIh 131
[online] Avialiable at: https://uma.lvivcenter.org/en/maps/34429) [Accessed 1 October 2020]
Czernowitz, 1830. City of Czernowitz. 1830. Austrian War Archive, Vienna. GIh 131-6 [online]
Avialiable at: https://uma.lvivcenter.org/en/maps/34430 [Accessed 1 October 2020]
Czernowitz, 1880. Map of Czernowitz. Expanded in 1880 (Plan von Czernowitz. Ergänzt im Jahre
1880) Austrian War Archive, Vienna. GIh 133. [online] Avialiable at:
https://uma.lvivcenter.org/en/maps/34432 [Accessed 1 October 2020]
Galicia and Bucovina, 1861. Galicia and Bucovina (1861–1864) - Second military survey of the
Habsburg Empire [online] Avialiable at: <https://mapire.eu/en/map/secondsurveygalicia/?
layers=11&bbox=2650396.6280172416%2C6410880.850074071%2C2698743.0484076156%2C6
426168.255731106> [Accessed 1 October 2020]