центр тяжіння ламаного полігона

Проблема визначення геодезичного центру України в контексті еволюції центрографічних досліджень

Мета. Метою досліджень є обґрунтування наукового й практичного значення обчислення центрів територій держав і реґіонів, проведення історичного огляду центрографічних досліджень у світі й в Україні в контексті еволюції їх методики, встановлення геодезичних координат множини точок, що лежать на лінії  сухопутного Державного кордону і береговій лінії морів та визначення центру ваги території України як центру тяжіння ламаного полігона, утвореного контурами території держави (геодезичного центру України). Методи.