увага

Метод формування набору даних для перевірки якості вивчення мовними моделями транзитивного відношення у контексті задачі логічного висновку

Розроблено метод формування набору даних для перевірки вивчення готовими моделями залежності транзитивності. Сформований набір даних використано для тестування якості вивчення моделями залежності транзитивності у задачі логічного висновку (NLI). Тестування набору даних розміром 10 000 зразків (MultiNLI) відбувалось на моделі RoBerta. Також досліджено, що у задачі логічного висновку клас подібний є більш спрямованим, ніж протиріччя і нейтральний.

СПЕЦИФІКА ТА РІЗНОВИДИ КІНОСЮЖЕТІВ В СУЧАСНИХ ЗМІ

У публікації вказано на те, що кінематограф та його виражальні засоби, як вид мистецтва та галузь людської діяльності, яка може створювати рухомі зображення, завдяки сучасним технічним пристроям, став невід’ємним атрибутом сучасних засобів масової інформації. Кіносюжети стали важливою візуальною складовою медійного продукту нашого сьогодення.

Трансформація смислових вимірів поняття уваги в сучасному інформаційному суспільстві (оглядова стаття)

Авторки статті аналізують феномен уваги у людському бутті, який зазнав й продовжує зазнавати змін під впливом інформаційних технологій. Подається короткий історико-філософський огляд підходів до аналізу феномену уваги в різні епохи: від Античності і до ХХ ст. На основі цього огляду авторки висновують, що у філософській інтерпретації від Античності до ХХ ст. увага визначається як турбота про себе.