освіта; людський потенціал; сателітний рахунок; витрати на освіту; ринок праці.

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ФІНАНСОВО-СТАТИСТИЧНИЙ ТА ПРАЦЕРЕСУРСНИЙ РАКУРСИ

Із метою удосконалення теоретико-методичних і прикладних основ дослідження освітньої складової людського потенціалу автори узагальнили емпіричні матеріали, які окреслюють переваги високоосвічених осіб на ринку праці у вимірах: оплата праці, зайнятість, ризик безробіття. Досліджено структуру загальних витрат на освіту в Україні із позицій провайдерів та джерел фінансування, а також динаміку фінансового забезпечення освіти. Здійснено аналіз тенденцій у середовищі освіти. Виокремлено проблеми втрат освітньої складової людського потенціалу