аудит; аудиторська діяльність; компанії Великої четвірки; управління; Covid-19.

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННИХ ВИКЛИКІВ

Дослідження спрямоване на визначення розміру глобального ринку аудиторської діяльності, що формується під впливом сьогоденних викликів. Автори визначили розмір глобального ринку аудиторської діяльності у 2020 р., простежили динаміку зміни доходів компаній Великої четвірки за 2015–2020 рр. та спрогнозували дохід досліджуваних компаній на 2021 р. Визначено частку доходів від аудиторської діяльності у загальній структурі доходів кожної із компаній та графічно відображено структуру доходів компаній Великої четвірки за видами діяльності за 2019–2020 рр.