ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ СЬОГОДЕННИХ ВИКЛИКІВ

1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Дослідження спрямоване на визначення розміру глобального ринку аудиторської діяльності, що формується під впливом сьогоденних викликів. Автори визначили розмір глобального ринку аудиторської діяльності у 2020 р., простежили динаміку зміни доходів компаній Великої четвірки за 2015–2020 рр. та спрогнозували дохід досліджуваних компаній на 2021 р. Визначено частку доходів від аудиторської діяльності у загальній структурі доходів кожної із компаній та графічно відображено структуру доходів компаній Великої четвірки за видами діяльності за 2019–2020 рр. Карантинні заходи, запроваджені у всьому світі, спонукали компанії Великої четвірки до пошуку нових можливостей, тому автори розробили SWOT-аналіз, який дає змогу визначити сильні та слабкі сторони кожної із компаній, а також можливості та загрози зовнішнього середовища. Врахування негативних наслідків кризи, спричиненої Covid-19, дало змогу з’ясувати, чи перспективи для розвитку аудиторських компаній все ж великі. З огляду на це автори узагальнили основні тенденції на ринку глобального ринку аудиторської діяльності. 

1. Мулик Я. І. (2020). Аудиторська діяльність в Україні: сучасний стан, реформування та розвиток. Агросвіт, № 7, С. 37–47. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.37

2. Дорош Н. (2015). Розвиток аудиторської діяльності в Україні в умовах євроінтеграційних процесів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, Вип. 10, С. 17–23. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/175-10/3

3. Begona Navallasa, Cristina del Campob, Marsa-del-Mar Camacho-Minano (2017). Exploring auditors’ stereotypes: the perspective of undergraduate students, 25–35. DOI: 10.1016/j.rcsar.2015.11.001

4. Jose A Gonzalo-Angulo, Anne M. Garvey (2018). Audit research: Some reflection. DOI: 10.1016/j.rcsar.2018.05.004

5. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. № 2258- VIII зі змінами від 30.06.2021 р. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text

6. Міжнародні стандарти фінансової звітності від 01.01.2012 р. № 929_010 зі змінами від 12.03.2013. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text

7. Рекомендації Комісії Європейського співтовариства щодо забезпечення якості аудиту в країнах Євросоюзу від 01.01.2002 р. № 994_176. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_972#Text

8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами від 30.03.2020 р. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

9. Про податкове консультування в Україні: Проект Закону України від 10.07.2008 р. № 2745. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/JF24900A

10. Verified Market Research: Global Auditing Services Market Size And Forecast. Jule 2021, 202.c

11. Statista: Combined revenue of the Big Four accounting / audit firms worldwide from 2009 to 2020. Available at: https://www.statista.com/statistics/473959/big-four-accounting-firms-glo...

12. Big 4 Accounting Firms Ranking 2021. Available at: https://www.statista.com/statistics/250479/big-fouraccounting-firms-glob...

13. International accounting bulletin: Accounting giants continue to dominate the market despite pandemic. Available at: https://www.internationalaccountingbulletin.com/news/accounting-giants/

14. Statista: Revenue of the Big Four accounting / audit firms worldwide in 2020, by function. Available at: https://www.statista.com/statistics/250935/big-four-accounting-firms-bre...

15. Statista: Revenue of the Big Four accounting / audit firms worldwide in 2019. Available at: https://www.statista.com/topics/1260/audit-accounting-firms-big-four/

16. Олійник Є. В. (2018). Аудит в Україні: становлення, проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського університету, Вип. 1 (51), С. 430–435. 1281. URL: https://doi.org/10.24144/2409- 6857.2018.1(51).430-435

17. Ernst and Young SWOT Analysis, Competitors & USP. Available at: https://www.mbaskool.com/brandguide/management-and-consulting/4355-ernst...

18. PwC SWOT Analysis, Competitors & USP. Available at: https://www.mbaskool.com/brandguide/management-and-consulting/4354-pwc-p...

19. FRC: Developments in Audit 2020, Nowember 2020. Available at: https://www.frc.org.uk/getattachment/58ac503e-a547-4f9e-8e52-16c7f535558...

20. New era: Emerging trends in internal audit for 2021. Available at: https://www.barclaysimpson.com/blogs/a-new-era-emerging-trends-in-intern...

21. Focal Point Insights January 13, 2021: The 7 Audit Trends to Prepare for in 2021 2021. Available at: https://blog.focal-point.com/the-7-audit-trends-to-prepare-for-in-2021

22. Офіційний сайт компанії PwC. Available at: https://www.pwc.com/

23. Офіційний сайт компанії Deloitte. Available at: https://www2.deloitte.com/nl/nl.html

24. Офіційний сайт компанії KPMG. Available at: https://home.kpmg/xx/en/home.html

25. Офіційний сайт компанії EY. Available at: https://www.ey.com/en_gl